نفر اول :

محمدرضا ابراهیم پور

بهبود فرآیند آبکاری نیکل– کرم به منظور کاهش مصرف مواد در خط آبکاری و واحد خنثي سازي پساب آبكاري 

 

نفر دوم :

مریم کارگر راضی

طراحي و ساخت پايلوت سيستم تصفيه پساب آبكاري  

 

نفر سوم:

محمدرضا اطمینان فر

مطالعه سختي پوشش‌هاي چندلايه كرم/نيكل در مقياس نانو