برگزیده هفتم : دکتر حمید ناظمی ، عنوان طرح : ارزیابی سریع میزان تردی هیدروژنی ناشی از آبکاری الکتریکی فولادهای فنر از طریق تعریف اندیس حساسیت به تردی هیدروژنی

مبلغ جایزه  10 میلیون ریال

 برگزیده ششم : خانم مهندس مهدیه دمیرچلی ، عنوان طرح : بررسی شرایط آبکاری و خصوصیات پوشش

آلیاژی قلع – کبالت به منظور جایگزین پوشش کروم تزیینی

مبلغ جایزه : 15 میلیون ریال

برگزیده پنجم : مهندس محسن نوریان ، عنوان طرح : ساخت دستگاه تصفیه و بازیافت حمام های کروم سخت تزیینی ، آندایزینگ و پساب توسط فیلترهای متخلخل سرامیکی

مبلغ جایزه: 20 میلیون ریال

برگزیده چهارم : مهندس امیرمسعود به حق ، عنوان طرح : شبیه سازی فرآیند الکترو پلی تینگ

مبلغ جایزه : 25 میلیون ریال

برگزیده سوم : مهندس مهدی حسینی نجف آبادی ، عنوان طرح : تولید نیمه صنعتی پوشش های جاذب نور مورد استفاده در ورق های آلومینیومی آبگرمکن خورشیدی

مبلغ جایزه : 30 میلیون ریال

برگزیده دوم : دکتر فرزاد نصیر پوری ، عنوان طرح : معماری میکرو و نانو ساختارهای سه بعدی فلزی با استفاده از آبکاری الکتریکی

مبلغ جایزه : 50 میلیون ریال