اهداف

 

اهداف جشنواره پروفسور کنعانی چیست؟

 

 • شناسایی، حمایت، تجلیل و بزرگداشت پژوهشگران، فعالان، نوآوران و فن آوران برتر صنعت آبکاری

 

 • تلاش برای ایجاد بستری مناسب برای همکاری، ارتباط و تعامل بیشتر دانشگاه و صنایع آبکاری به منظور تربیت نیروی مورد نیاز صنعت و تعریف پروژه های کاربردی برای حل مشکلات صنعت آبکاری در مقاطع مختلف

 

 • دمیدن روحیه اعتماد به نفس و تشویق به خلاقیت و نوآوری در مدیران، کارشناسان و کارکنان شاغل در این صنعت

 

 • کمک به علمی تر شدن واحدهای آبکاری و عملی تر شدن پژوهش های دانشگاهی

 

محورهای جشنواره 

 

 • نوآوری

 

 • استانداردسازی فرآیندها، مواد و تجهیزات 

 

 • بهبود فرایندها

 

 • کاهش هزینه

 

 • افزایش بهره وری

 

 • تصفیه پساب

 

 • ایمنی و بهداشت

 

 • تالیف و ترجمه، ساخت فیلم و سایر وسایل آموزشی

 

 • تولید نرم افزارهای ویژه زنجیره تامین صنایع آبکاری